Psychologie:


Psychologisch onderzoek:

Zoals intelligentieonderzoek, belevingsonderzoeken en onderzoeken naar aandacht en concentratie.

Psychologische begeleiding:

Speltherapie met de jongste kinderen.
Individuele gesprekstherapie met jongeren aangevuld met creatieve – en actiegerichte technieken.

Ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning:

Soms heb je als ouder vragen zoals doe ik het wel goed? Zitten wij als ouders wel op één lijn? Hoe moeten we omgaan met moeilijk gedrag? Hoe geven we ons kind een moeilijke boodschap zoals een overlijden, een scheiding, een verhuis,…
Je kan dan als ouder een vraag tot opvoedingsondersteuning stellen.
Vaak loopt ouderbegeleiding parallel aan de begeleiding van je kind om jullie als ouders het begeleidingsproces te laten begrijpen en mee te ondersteunen.