Kennismakingsgesprek                              70€


Individuele gesprekken                            65€


Ouder -  en koppelgesprekken                      70€


Schoolobservatie of schooloverleg                 65€ *

      *excl. verplaatsingskosten en met een max. van 60 minuten.


Thuisbegeleiding prematuren                       65€ *

      *excl. verplaatsingskosten en met een max. van 60 minuten.Alle gesprekken duren één uur, behalve individuele gesprekken (45 min.).Begeleidingsverslag                               45€

(werkduur 1 uur)

Er worden geen verslagen geschreven ifv rechtzaken of advocaten voor kinderen en jongeren. Verslagen worden steeds aan beide ouders verstuurd én besproken in een oudergesprek (deze is niet inbegrepen in de prijs van het begeleidingsverslag).   

 

Aanmeldingen kunnen elke werkdag telefonisch, per email of contactformulier. Tijdens gesprekken met cliënten wordt niet opgenomen, spreek een boodschap in met vermelding van je telefoonnummer en we contacteren je later.


Mutualiteiten voorzien wel een gedeeltelijke tegemoetkoming voor kinderen, jongeren en volwassenen. Best raadpleeg je de modaliteiten bij je mutualiteit online of op het kantoor. 

Ik ben niet geconventioneerd.

Gelieve 24u vooraf te verwittigen wanneer je verhinderd bent op een afspraak. Indien niet wordt deze afspraak volledig aangerekend.
Elke consultatie wordt contant betaald of via bankapp.

 
 
 
 


Je kan telefonisch, per email of contactformulier op deze pagina aanmelden. In dit eerste contact vertel je kort wat de problemen of ervaren moeilijkheden zijn. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan op eigen initiatief of op vraag van je huisarts, gyneacoloog, kinderarts of andere hulpverleners (CLB, logopediste, kine, vroedvrouw, …)

Bij een vraag naar psychologische begeleiding wordt in een kennismakingsgesprek samen met het gezin, de hulpvraag bekeken. In samenspraak met de ouders en het kind kan er vervolgens een traject op maat uitgewerkt worden. 

Eventueel wordt er gericht doorverwezen naar de juiste hulp.


Bij aanmelding als (wens)ouder, bij een perinataal georiënteerde vraag of bij een thuisbegeleiding voor prematuren, gaan we op een gelijkaardige manier te werk. We bekijken waar jouw of jullie noden, wensen en verlangens liggen in het hulpverleningstraject. Afhankelijk hiervan wordt een traject op maat uitgewerkt.