Werkwijze

Je kan telefonisch of per email aanmelden. In dit eerste contact vertel je kort wat de problemen of ervaren moeilijkheden zijn. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit kan op eigen initiatief of op vraag van je huisarts of andere hulpverleners (CLB, logopediste, kine, …)

Bij een vraag naar psychologische begeleiding wordt in een kennismakingsgesprek samen met het gezin, de hulpvraag bekeken. In samenspraak met de ouders en het kind kan er vervolgens een traject op maat uitgewerkt worden. Door middel van vragenlijsten, ouder- en kindgesprekken en creatieve technieken ontdekken we wat de sterke en minder sterke kanten zijn en verkennen we de leef- en belevingswereld van het kind / de jongere. Dit is nodig om ons een goed beeld te vormen van wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat.

Eventueel wordt er gericht doorverwezen naar de juiste hulp.

Na de kennismakingsfase maken we ruimte voor evaluatie en plannen samen verder een plan van aanpak.

Tarieven

Psychologie:

Kennismakingsgesprek 60 euro (duur 1 uur)
Begeleidende sessie 50 euro (duur 45 minuten)
Ouderbegeleiding 60 euro (duur ongeveer 1 uur)
Intelligentieonderzoek of aandacht en concentratie onderzoek 100 euro + 50 euro voor het verslag
Begeleidingsverslag 37.5€ (voor 1.5 uur)
Schoolobservatie / schooloverleg* 60 euro

* Exclusief verplaatsingskosten


Aanmeldingen kunnen elke werkdag telefonisch of per email. Tijdens gesprekken met cliënten wordt niet opgenomen, spreek een boodschap in met vermelding van je telefoonnummer en we contacteren je later.


Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die een tegemoetkoming voorzien. Dit verschilt echter van mutualiteit tot mutualiteit. Het is zeker aangewezen om bij jouw eigen mutualiteit na te gaan welke terugbetalingstarieven bestaan.
Een overzicht vind je op onderstaande link:
Overzicht


Gelieve 24u vooraf te verwittigen wanneer je verhinderd bent op een afspraak. Indien niet wordt deze afspraak volledig aangerekend.
Elke consultatie wordt contant betaald, er is geen bancontact.